Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes Hipervínculo a Tabla de actualización y conservación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 10/01/2020 31/12/2020 https://drive.google.com/file/d/1zkUhl_1l2Cu9iBVlGPXyrGsrh1c_FLZo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qgmYzOHtlm4wwhERDn9BbMSpI6jkKPxL/view?usp=sharing Unidad de transparencia 14/01/2021 31/12/2020
2020 07/01/2020 30/09/2020 https://drive.google.com/file/d/1zkUhl_1l2Cu9iBVlGPXyrGsrh1c_FLZo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qgmYzOHtlm4wwhERDn9BbMSpI6jkKPxL/view?usp=sharing Unidad de transparencia 14/10/2020 30/09/2020
2020 04/01/2020 30/06/2020 https://drive.google.com/file/d/1zkUhl_1l2Cu9iBVlGPXyrGsrh1c_FLZo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qgmYzOHtlm4wwhERDn9BbMSpI6jkKPxL/view?usp=sharing Unidad de Transparencia 14/07/2020 30/06/2020
2021 04/01/2021 30/06/2021 https://drive.google.com/file/d/1zkUhl_1l2Cu9iBVlGPXyrGsrh1c_FLZo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qgmYzOHtlm4wwhERDn9BbMSpI6jkKPxL/view?usp=sharing Unidad de Transparencia 07/07/2021 30/06/2021
2021 01/07/2021 30/09/2021 https://drive.google.com/file/d/1zkUhl_1l2Cu9iBVlGPXyrGsrh1c_FLZo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qgmYzOHtlm4wwhERDn9BbMSpI6jkKPxL/view?usp=sharing Unidad de Transparencia 07/07/2021 30/09/2021