Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes Hipervínculo a Tabla de actualización y conservación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=1slDynNtZE6HBd5YxIO1XUFd43iNVKpYn Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=1JqDLnzu8DkDxM1rN8vANBX9bT-pOSIjk Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=1HOk8Wq0RoKBq8v-ex_h1iVwOcvR7VkfL Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=1tl5rznnbaW1cMbkyiQVD-2id1fKW1MGO Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/33792891-A876-40CE-9C56-2BE6233779BD/199271/acuerdos161.pdf Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/33792891-A876-40CE-9C56-2BE6233779BD/191454/ACTANO160Acuerdos.pdf Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=0B3KR5NgG0t95ZTlwSzJlZ1U0QlE Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=0B3KR5NgG0t95b2tDR0dMbjlvc1k Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=1lEPmK2zKa-lZcfA-NPMFLvMLw4snFwep Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021
2021 01/01/2021 31/12/2021 https://drive.google.com/open?id=0B3KR5NgG0t95aHJiN1JlLTFPTnM Unidad de Transparencia 19/10/2021 30/09/2021